Pokrok nevychází pouze z nasazování nových technologií, ale i ze snahy o udržitelné životní prostředí, které úzce souvisí s jeho vedlejším efektem – odpadem. Právě toto často diskutované téma nám není lhostejné a proto bylo třídění, recyklace a nevytváření „zbytečného“ odpadu hlavním bodem našeho říjnového firemního brunche. Motivací nás všech je nejen trochu ulehčit naší planetě, ale také zpříjemnit si prostředí, ve kterém každý den pracujeme. Proto jsme se rozhodli, že ONEbit hosting zapojíme do projektu Zodpovědná firma.

Zodpovědná firma je vzdělávací projekt pro firmy a její zaměstnance, které se chtějí zapojit do zavedeného systému třídění a recyklace odpadů. Prvním krokem byla samotná registrace do projektu, po které jsme obdrželi zajímavé informace o odpadovém hospodářství a také jak nastavit naše firemní prostředí, aby tuto činnost dlouhodobě podporovalo. Na základě doporučení jsme mimo jiné zlepšili označení nádob na odpad podle druhu, stejně jak tomu je u klasických kontejnerů. Poté jsme uspořádali brunch, na kterém jsme si zábavnou formou ukázali názorná videa s příklady třídění.

Hlavním tématem následné diskuse bylo, jak odpad minimalizovat nebo jej v některých případech nevytvářet vůbec. Ne vždy to samozřejmě jde, ale praktikujeme to všude, kde nám to situace dovolí. I proto se u nás ve firmě už dávno nepovalují hromady faktur a jiných tištěných dokumentů. 🙂

Třídění je na první pohled snadné, ale ne každý přesně ví, co do kontejnerů patří a co ne:

Jak (nejen) v práci třídíme odpad