Instituce veřejné správy mají ve své podstatě za úkol informovat o dané organizaci a její činnosti. Tyto informace mají být přístupné všem obyvatelům co nejrychleji, efektivně a v kteroukoli denní dobu. Pro takový web jsou dle zákona stanovena kritéria, která je nutné dodržovat při jeho vývoji a provozu. Jedním z nich je dodržování pravidel přístupného webu, což má za cíl umožnit prohlížení obsahu co nejširšímu publiku. Pod tímto pravidlem se skrývá nutnost zobrazení stránky s předepsanou velikostí a typem písma a jeho kontrastem vůči pozadí. Měly by být také zobrazitelné bez kaskádových stylů nebo javascriptu tak, aby neutrpěl obsah, který má stránka obsahovat. Samozřejmostí by mělo být použití vhodného názvu stránky, aby bylo ihned jasné, jaké informace poskytuje.

„Technologie DNSSEC je dalším krokem k zajištění co nejvyšší bezpečnosti uživatelů na internetu a proto by bylo vhodné ji využívat nejen ve veřejné správě, ale u všech stránek na internetu.”

Nejde však pouze o obsah, ale také o bezpečnost. Proto byla vládou  schválena (usnesení ze dne 18.12.2013 – bod 31) nutnost zabezpečit nejpozději do 30. června 2015 všechny domény veřejné správy pomocí technologie DNSSEC a zajistit podporu IPv6. Tato povinnost se bude vztahovat rovněž na všechny webové prezentace financované ze strukturálních fondů v programovém období od roku 2014. Abychom vám více přiblížili, co že to všechny instituce bude chránit, tak DNSSEC je technologie, která poskytuje uživatelům jistotu, že jsou stránky načítány ze správného zdroje a že data nebyla při přenosu nijak upravena. Tato technologie je dalším krokem k zajištění co nejvyšší bezpečnosti uživatelů na internetu a proto by bylo vhodné ji využívat nejen ve veřejné správě, ale u všech stránek na internetu.

TIP

Pořiďte si doménu s technologií DNSSEC u ONEbit® hosting.

DNSSEC – nutnost pro všechny webové stránky veřejné správy