World IPv6 day(4. 6. 2012, Tisková zpráva, Brno) Životnost současného internetového protokolu verze 4 (IPv4) se velmi rychle zkracuje. Společnost ONEsolution, provozovatel webhostingu ONEbit, se po boku zástupců ze státní správy, akademické obce, registrátorů domén a operátorů zapojí do mezinárodního dne IPv6. Během konference, která se koná 6. 6. 2012 v Praze, vyhodnotí své dosavadní zkušenosti se zaváděním tohoto protokolu. Od stejného dne automaticky zavádí ONEbit hosting u všech nově zaregistrovaných domén IPv6.

 

Přechod na internetový protokol verze 6 (IPv6) je nevyhnutelný. Mezi nejdůležitější důvody patří především omezený adresný prostor (přibližně 4 miliardy adres) a omezená přenosová rychlost protokolu IPv4, která při současném multimediálním využití sítě nedostačuje.

Hlavním cílem připravovaného mezinárodního IPv6 dne (označován též jako World IPv6 Launch) je především výměna zkušeností hlavních subjektů působících v internetovém světě a podpora zavádění tohoto protokolu do praxe. Tento rok na verzi 6 přecházejí internetové služby jako například Google, Facebook, Yahoo či Bing.

V České republice se při příležitosti dne IPv6 pořádá konference, kterou organizuje správce .CZ domén sdružení CZ.NIC, správce .EU domén EURid a sdružení NIX.CZ a která se koná 6. 6. 2012 v Praze. V rámci konference bude také prezentovat své dosavadní zkušenosti se zaváděním IPv6 společnost ONEsolution, která patří mezi přední poskytovatele webhostingových služeb v ČR.

S masivním rozšiřováním internetu dochází k mnoha změnám, na které je třeba včas reagovat. Vážíme si tedy této příležitosti, při které se můžeme otevřeně podělit s dalšími odborníky, kteří se touto problematikou zabývají”, uvedl Ing. Petr Benešovský, jednatel společnosti ONEsolution. Ta protokol IPv6 postupně implementuje již od roku 2009. „Rádi bychom IPv6 co nejvíce rozšířili a proto od 6. 6. 2012 automaticky zavádíme u všech nově zaregistrovaných domén protokol IPv6. Po dobu 6 dnů navíc nabídneme zákazníkům k provedené objednávce webhostingu ONEbit pod IPv6 doménu .CZ nebo .EU za 6 Kč na jeden rok“, uzavírá Benešovský.

 

ONEsolution

PR oddělení ONEsolution s.r.o.

IPv4 u konce s dechem, pomoci má IPv6 den