Jihomoravské inovační centrum (JIC) si pro svůj portál inovace.cz zvolilo webhostingové služby ONEbit.cz. Portál inovace.cz si klade za cíl vytvořit jedno centrální místo, kde se budou setkávat všichni zájemci o inovace.

JIC dlouhodobě pomáhá především inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům. Jihomoravské inovační centrum vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Členy sdružení jsou: Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

Související články:
ONEsolution zajišťuje webhosting pro ÚZIS ČR
Sýry Kiri hostují na ONEbit.cz
Radio hey! na ONEbit.cz

Portál inovace.cz hostuje na ONEbit.cz