Díky rostoucímu počtu serverů a množství uživatelských dat nadešel čas i pro rozšíření o další diskové pole (storage) pro jejich zálohování.

Servery pracují s ohromným množstvím uživatelských dat a jejich garantované zálohy s sebou nesou nemalé technické nároky a provozní náklady. Čistě pro účel řízení a uchovávání záloh klientských dat slouží vyhrazený server s vysokokapacitním diskovým úložištěm.

Zálohují se klientská data, tedy FTP prostor, databáze a pošta. Mimo plnou zálohu FTP se udržují také týdenní inkrementy (rozdíly) po dobu minimálně jednoho měsíce. Obraz FTP lze tedy obnovit zpětně ke kterémukoliv týdnu. V případě databází se provádí plné zálohy každých 24h a všechny se udržují v archivu minimálně 30 dní. Z toho lze vydedukovat, kolik prostoru je nezbytné mít pro data každého uživatele webhostingu k dispozici. Skutečně využitý prostor i několikanásobně převyšuje „garantovaný prostor“ objednaného webhostingového tarifu.

Současné storage

Tento server o velikosti 2U pojme 8 harddisků (hotswap). Obsluhuje dvě samostatná úložiště pro zálohování (raid1 a raid5) o celkové kapacitě 4.5TB. Ve svých útrobách také ukrývá výkon 8mi procesorových jader (2x CPU Intel Xeon), což je úctyhodný výkon i na dnešní poměry. Přestože je ve službě od roku 2008, zdaleka ještě neřekl své „sbohem“. Do budoucna má v rukávu ukrytý další trumf – a to výměnu současných 1TB disků za novější s vyšší kapacitou.

Nové storage

Docházející prostor současného zálohovacího diskového pole přichází rozšířit náš nový přírůstek do ONEbití rodiny – 25kg vážící ohromný 3U storage, osaditelný 16ti harddisky advěma redundantními zdroji. Naprostou samozřejmostí je hotswap, tedy možnost výměny disku nebo zdroje za plného provozu.

Aktuálně je osazeno 8 pozic 2TB disky, spojenými do RAID6 pole. RAID6 funguje obdobně jako RAID5, ale s dvěma paritními disky. Selhat tedy mohou najednou až 2 harddisky, aniž by došlo k výpadku pole nebo ztrátě dat.

Kapacita tohoto 8diskového pole činí cca 12TB. Dalších 8 neobsazených pozic pro harddisky je připraveno kapacitu pole kdykoliv rozšířit.

Storage je připojeno k dalšímu serveru, který celý proces zálohování našich serverů řídí a koordinuje. Dle časového harmonogramu se připojuje k ostatním serverům, kontroluje změny a provádí zálohy dat. Přenosy probíhají v oddělené privátní síti a šifrují se protokolem SSL. Vše se děje v nočních hodinách, v době snížené zátěže serverů. Během dne pak především čistí staré zálohy a provádí AV kontrolu klientských dat změněných od poslední zálohy.

Nové backup storage