22.7.2010 vyšly nové verze PHP 5.2.14 a 5.3.3. Nová PHP již testujeme v prostředí webserverů ONEbit.cz. V nejbližších dnech budou postupně na jednotlivých produkčních serverech prováděny update PHP. Příprava a překlad zdrojového kódu PHP probíhá na pozadí za plného chodu služeb webserveru. Ke krátké odstávce služeb dojde až při samotné instalaci (trvá cca 10-20 sekund). Update samozřejmě provádíme v nočních hodinách.

Detailní informace o vydání vč. changelogu naleznete pod těmito odkazy:

Životnost PHP 5.2

Větev PHP 5.2 tímto vydáním končí svou životnost a dle vývojářů jde o poslední bugfix release. Oprav by se dočkaly pouze závažnější bezpečnostní chyby. Všichni uživatelé PHP řady 5.2.x jsou vyzýváni k přechodu na PHP 5.3.
(Pro případné uživatele ještě starších PHP toto platí o to důrazněji :))

Přesuny účtů

Této části by měli věnovat pozornost především naši klienti. Na serverech neprovádíme upgrade major verze PHP (např. z PHP 5.2.x na PHP 5.3.x) bez vědomí klienta. Změny mezi hlavními vývojovými větvemi PHP nemusí být zpětně kompatibilní a mohli by mít za následek nefunkčnosti ve vašich stránkách (byť v menším měřítku). Raději místo hromadného upgrade volíme nenásilnou variantu – po dohodě s klientem dochází k přesunu webhostingového účtu na vybraný server.

Pokud jsou vaše stránky připraveny pro přechod na novější PHP, neváhejte se obrátit na technickou podporu ONEbit.cz. Přesun účtu s Vámi následně naplánujeme (obvykle je realizován do 48h), případně se lze dohodnout na konkrétní čas. Během přesunu mezi servery nedochází k výpadku stránek. Přechod je tedy pozvolný po dobu projevení změn v DNS (tzn. do doby TTL). Přesuny domén na vyšší verzi PHP provádíme zdarma pro všechny tarify.

Užitečné odkazy do naší Knowledge Base

Nové verze PHP5